Članek


ZAKAJ SO LEAD GENERATION KAMPANJE TAKO POMEMBNE?


"Bolj kot vam bodo stranke zaupale, bolj jih boste razumeli in posledično boste dosegali boljše končne rezultate. " - Kaja Vardjan

Članek


ZAKAJ SO LEAD GENERATION KAMPANJE TAKO POMEMBNE?


"Bolj kot vam bodo stranke zaupale, bolj jih boste razumeli in posledično boste dosegali boljše končne rezultate." - Kaja Vardjan

Kaj sploh so Lead generation kampanje? Lead oz. prodajna sled je oseba, ki je pokazala zanimanje za naše/naročnikovo podjetje, izdelek ali storitev. Pojem Lead generation označuje proces, ki pritegne potencialne stranke in jih iz nezainteresiranih obiskovalcev spremeni v kupce. Pomaga nam pridobiti nove obiskovalce na našo spletno stran in vzbudi zanimanje naših potencialnih kupcih. Lead-e pridobivamo z zbiranjem informacij. Različne situacije zahtevajo različne informacije, zato se lead-i od podjetja do podjetja razlikujejo.

Lead generation kampanjo sestavlja 5 glavnih elementov:

  1. Obiskovalec,
  2. CTA (Call to Action) gumb,
  3. Pristajalna stran,
  4. Obrazci (z osebnimi podatki) in
  5. Ponujena vsebina oz. druga dodana vrednost, ki obiskovalca prepriča, da pusti svoje osebne podatke.

Ko pridobimo “lead-e”, lahko nato s kakovostno vsebino pridobimo zaupanje in interes lead-ov, dokler ne bodo ti pripravljeni na nakup. Bolj kot bomo razumeli, kako razmišljajo naše potencialne stranke, boljši bodo naši končni rezultati.

Lead generation kampanja je pomemben korak za prihodnost podjetja, saj je želja vseh oz. večine podjetij, da pridobijo čim več novih kakovostnih kontaktov ter s tem potencialne kupce/stranke, s katerimi lahko gradijo dober odnos. In kje jih lahko hitreje dobijo, kot na spletu?

Dandanes se kar ¾ vsega nakupnega dogajanja prične na internetu, zato je smiselno, da se novi kontakti generirajo prav tam. Splet je idealno področje, kjer lahko hitro pridobimo nove, kakovostne kontakte, saj lahko spremljamo prav vsak klik, ga merimo in ga optimiziramo.

Internet nam ponuja ogromno želenih informacij, do katerih imamo hiter in lahek dostop, vendar pa je zato pozornost naših bodočih kupcev zelo omejena. Naš cilj je, da generiramo kakovostne “lead-e” in se postavimo v kožo svojih potencialnih kupcev ter poskušamo razumeti njihovo razmišljanje in obnašanje na spletu. Bolj kot bomo razumeli interese svojih kupcev, boljše “lead-e” bomo ustvarili in s tem dosegli boljše rezultate v svojih kampanjah.

Spoznavanje in spremljanje spletnega obnašanja kupcev, identifikacija najbolj učinkovitih oglaševalskih kanalov, konverzije pristajalne strani, priprava oglasov, priprava vsebin ter merjenje in optimizacija so najpomembnejši elementi, ki jih moramo ves čas spremljati in na njih graditi, saj nam prav ti omogočajo, da bodo naši leadi v prihodnosti še uspešnejši.

Potem, ko dobro spoznamo interese svojih kupcev, njihov kupni proces, njihove navade in to, na katerih komunikacijskih kanalih najraje preživljajo svoj čas, lahko izberemo pravo lokacijo za iskanje pravih leadov ter nato z jasnim sporočilom in dobro kreiranimi oglasi pritegnemo pozornost kupca.

Vendar pozor! Pridobljenih “leadov” nikoli ne smemo pustiti spati, ves čas jih moramo obdelovati, spreminjati, nadgrajevati in rangirati tako, da bodo čim bolj primerni za naše produkte. Prednost dobe interneta je, da nam omogoča spremljanje rezultatov v realnem času. Spremljanje rezultatov v realnem času nam pokaže, na katerem področju dosegamo boljše rezultate, bodisi na Facebooku, bodisi na Googlu, Instagramu, … Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko svoj proračun prilagajamo (povečujemo/zmanjšujemo). S stalno optimizacijo oglasov, sporočil, kreativ, proračunov in pristajalnih strani zagotovimo boljšo odzivnost kampanj.

Konec koncev pa je najpomembnejše, da vzpostavimo stik s potencialnimi strankami in pridobimo njihovo ZAUPANJE. Bolj kot vam bodo stranke zaupale, bolj jih boste razumeli in posledično boste dosegali boljše končne rezultate.